O nama

Katoličko pogrebno društvo «Sveti Marko» iz Banja Luke osnovano je davne 1927. godine kao dragovoljna udruga građana katoličke i grkokatoličke vjeroispovjesti. U isto vrijeme se počelo razmišljati i o otvaranju groblja za potrebe građana Župe Grad, te je nakon nekoliko godina došlo do realiziranja te zamisli, odnosno 1933. godine, na ulazu u grad, otvoreno je Katoličko groblje «Sveti Marko». Naša osnovna djelatnosti je vršenja ukopa, ali našim članovima možemo da pružimo i dodatne usluge.

Groblje se danas prostire na površini od 39.600 kvadratnih metara i moderno je uređeno, sa svim sadržajima potrebnim za jedno groblje. Sa sigurnošću možemo tvrditi da je Katoličko groblje «Sveti Marko» najljepše i najuređenije groblje na širem teritoriju BiH, što nam uostalom svakodnevno potvrđuju i posjetitelji groblja.

Naš cilj i želja je da i nadalje budemo to što jesmo, najljepše groblje u gradu, groblje na kojem se posjetitelji osjećaju ugodno i dostojanstveno.

Iz tog razloga Katoličko pogrebno društvo registriralo je svoju djelatnost kod Osnovnog Suda u Banjoj Luci, a upisano je u registar udruženja građana na osnovu rješenja F-1-121/05 od 13.07.2005 god.

Katoličko pogrebno društvo «Sveti Marko» Banja Luka na svome čelu ima organe upravljanja: Skupština PD, Upravni odbor i Nadzorni odbor (član 9. Statuta PD).

Društvo zastupa i predstavlja Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti to čini zamjenik Predsjednika Upravnog odbora (Član 31. Statuta PD).