Usluge

Obaveze koje je pogrebno društvo preuzelo na sebe pri ukopu naših članova sastoje se u sljedećem (član 6. Statuta PD):

1. Vršenje ukopa članova društva

2. Obezbjeđivanje grobnih mjesta za svoje članove

3. Vršenje ukopa i nečlanova* uz nadoknadu svih troškova sahrane

4. Vršenje nabavke i prodaje pogrebne opreme za svoje članove

5. Snosimo dio troškova sahrane za članove društva (trošak jednog prijevoza na teritoriji Banja Luke, kopanja i zagrtanja rake, korištenje mrtvačnice na groblju «Sveti Marko», vjerskog obreda na groblju i Svete Mise zadušnice, pogrebna glazba preko razglasa, te posluge pri sahrani)

6. Organiziranje Svečanih Misa zadušnica, tri puta u godini i onda kada to odredi UO (25.04. Markov dan; 01.11. Svi Sveti; 02.11. Dušni dan)

7. Redovno održavamo i uređujemo groblje, objekte u groblju održavamo u ispravnom stanju (električna, vodovodna i mreža razglasa), uređujemo prostor u parku ispred groblja i ispred upravne zgrade društva.

8. Obavljamo i druge poslove vezane za pogrebnu djelatnost u skadu sa važećim propisima iz ove oblasti.

*Nečlanom se smatra ona osoba koja za svoga života nije uspjela da se učlani, te se takva osoba može kao nečlan sahraniti u postojeće grobno mjesto.