Članstvo

Upis novih članova
(član 33. Statuta PD)

Članovi Katoličkog pogrebnog društva «Sveti Marko» Banja Luka mogu postati svi građani Banje Luke, katoličke i grkokatoličke vjeroispovjesti zajedno sa članovima svoje obitelji koji mogu biti i pripadnici ostalih konfesija.

Upis se vrši tako da budući član izmiri sve obaveze po članu 32. i 35. Statuta PD. Pogrebno društvo je dužno da upisanom članu obezbijedi grobno mjesto ukoliko član ne posjeduje obiteljsko grobno mjesto, a po članu 37. Statuta PD.

Cijenu upisnine, članarine, takse za održavanje groblja, kao i takse za izgradnju spomenika određuje Upravni odbor Katoličkog pogrebnog društva «Sveti Marko», po članu 36. Statuta PD.

Prestanak članstva
(član 39. Statuta PD)

Prestanak članstva može nastupiti:
1. Smrću člana
2. Samovoljnim istupanjem
3. Neplaćanjem članarine kroz kalendarsku godinu

Usluge za članove
koje pogrebno društvo plaća za svoje članove u momentu smrti:

1. Kopanje i zagrtanje rake
2. Prijevoz na teritoriji Banja Luke
3. Vjerski obred sa Svetom misom zadušnicom
4. Upotreba mrtvačnice na groblju
5. Pogrebna glazba pri sahrani
6. Posluga pri sahrani